Aanvraag

Aanvraagprocedure

Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen en zal dan de binnengekomen aanvragen behandelen. De data waarop het aanvraagformulier binnen moet zijn:1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 januari een aanvraag indient, zal het in de vergadering van het tweede kwartaal besproken worden.

Aanvraag:

Alleen aanvragen die via het aanvraagformulier bij de van den Tweel Foundation zijn ingediend kunnen in behandeling worden genomen. Het bestuur van de Van den Tweel Foundation maakt een selectie, indien nodig in overleg met Raad van Toezicht.

Beoordeling en Besluitvorming

Indien nodig kan de Van den Tweel Foundation nadere informatie opvragen bij de aanvrager. Het bestuur besluit – doorgaans op basis van het oordeel van zijn adviseurs – over de aanvraag. De adviezen aan het bestuur van de Van den Tweel Foundation zijn vertrouwelijk en worden niet ter inzage gegeven. Indien voor een bepaalde categorie meer aanvragen zijn dan het bestuur van de Van den Tweel Foundation kan honoreren, zal het prioriteiten stellen.

Tegen het besluit van het bestuur van de Van den Tweel Foundation kan door de aanvrager of andere belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Over bestuursbesluiten wordt niet gecorrespondeerd. Indien de aanvraag wordt afgewezen kan door aanvrager in dat kalenderjaar voor hetzelfde doel niet opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Afwikkeling van aanvragen

Indien een aanvraag niet wordt toegekend, ontvangt de aanvrager kort na het besluit hierover schriftelijk bericht. Wanneer een aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd, ontvangt de aanvrager kort na het besluit hierover schriftelijk bericht. Daarbij zal gevraagd worden nadere informatie te verstrekken.