Bestuur

Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur

De heer G. van den Tweel, voorzitter

De heer G.A.S. de Ridder, penningmeester

Mevrouw E.G. Hop, secretaris

 

Raad van Toezicht

De heer J.F.M. van den Tweel, voorzitter

 

 

Beloningsbeleid

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel niet-bovenmatig vacatiegeld en een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten ontvangen.