Doelstellingen

Doelstellingen van onze stichting

De stichting is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel:

Op verschillende maatschappelijk terreinen financiële ondersteuning bieden aan van initiatieven, activiteiten en projecten.

Steden en dorpen in Nederland

Het financieel ondersteunen van initiatieven, activiteiten en projecten op het terrein van de bevordering van de maatschappelijke ontwikkeling en het welzijn van de dorpen en steden waarbinnen het Van den Tweel-concern actief is, alsook op de andere terreinen zoals kunst, cultuur, theater, media, onderwijs, wetenschap en jeugd- en ouderenzorg in het geografische werkgebied van de stichting.

Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname

Het financieel ondersteunen van initiatieven, activiteiten en projecten op het terrein van de bevordering van de maatschappelijke ontwikkeling en het welzijn van de gebieden Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname, alsook op andere terreinen zoals kunst, cultuur, theater, media, onderwijs, wetenschap en jeugd- en ouderenzorg in het geografische werkgebied van de stichting.

Hulp aan kerken en kerkelijke instellingen

Het financieel ondersteunen van kerken en kerkelijke instellingen en daarmee verbonden instellingen alsmede andere instellingen met een religeuze grondslag.

Ondersteuning organisaties voor behoeftige kinderen

Het financieel ondersteunen van stichtingen die zijn aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen en actief zijn in de ondersteuning van behoeftige kinderen.

Wij ondersteunen o.a. de volgende projecten