Als het noodzakelijk is dat Nijkerkers worden behandeld in een ziekenhuis, wordt er veelal gebruikgemaakt van de diensten van het Meander MC in Amersfoort. Aangezien de familie Van den Tweel haar roots in de gemeente Nijkerk heeft, wilde de foundation wat doen voor dit ziekenhuis en zo ook voor de bewoners van Nijkerk en omgeving. Voor ernstig zieke patiënten is het voor hun welzijn belangrijk dat er familie in de buurt is. Speciaal voor hen zijn familiekamers ingericht in het Meander MC, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en zich even kunnen ontspannen tijdens een zwaar ziekteproces. Er zijn een aantal familiekamers in het Meander MC. De inrichting van één van deze familiekamers is mogelijk gemaakt door de Van den Tweel Foundation.