Suriname Impact is een initiatief van Stichting Afrisol. De stichting werkt in Kenia en Suriname. De stichting start een klein landbouwbedrijf in Suriname op eigen grond, waar op duurzame wijze en met een innovatief tafel-teeltsysteem diverse groente wordt verbouwd. Dit doet de stichting om werk te creëren. Het gaat om betaald werk voor ouderen en om leertrajecten voor kwetsbare jongeren. De Van den Tweel Foundation ondersteunt dit project.