De Van den Tweel Foundation heeft de vestiging mogelijk gemaakt van een bijzondere leerstoel aan Tilburg University. Deze leerstoel betreft de ‘Geschiedenis van het Hedendaagse Nederlandse Katholicisme’.  De leerstoel wordt aan de faculteit gevestigd door de Van den Tweel Foundation voor een periode van vijf jaar. Aangezien katholieken levensbeschouwelijk, politiek, interreligieus en cultureel gesproken een bepalende factor waren in de West-Europese samenleving van de twintigste eeuw, neemt de academisch-historische studie van hun rol een belangrijke plaats in binnen het landschap van historische studies. Er zal uitdrukkelijke aandacht zijn voor de wisselwerking tussen het landelijke en het internationale toneel. De Van den Tweel-leerstoel wordt ondergebracht in het huidige departement Bijbel en Kerkgeschiedenis van de Tilburg School of Catholic Theology.

Op 30 juni 2022 werd de vestiging van deze bijzondere leerstoel alvast formeel beklonken door de ondertekening van de overeenkomst door rector magnificus Prof. Wim van de Donk en Gerard van den Tweel, voorzitter van het bestuur van de Van den Tweel Foundation (zie foto).